UWAGA!!! - jeszcze tańsze bilety pracownicze!!!

Firma SK-BUS informuje, że od dnia 17.04.2013 wprowadza sprzedaż biletów pracowniczych (wieloprzejazdowych).

Bilet wieloprzejazdowy polega na wykupieniu przez pasażerów odpowiedniej ilości przejazdów (30 sztuk) do wykorzystania w ciągu 366 dni (przez rok).

Bilety będzie można zakupić/wymienić u kierowcy autobusu.

Jednorazowa kaucja za bilet elektroniczny wynosi 10 zł i pobierana jest tylko przy zakupie pierwszego biletu wieloprzejazdowego.

Bilety zagubione, uszkodzone nie podlegają reklamacji.

Bilety sprzedawane są obecnie na trasach:

- Bochnia <-> Brzesko w cenie 80 zł (30 przejazdów)

- Bochnia <-> Kraków w cenie 150 zł (30 przejazdów) - bilet ważny na trasie: Bochnia/Łapczyca/Moszczenica/Chełm do Krakowa

- Targowisko <-> Kraków w cenie 120 zł (30 przejazdów) - bilet ważny na trasie: Targowisko/Grodkowice/Łysokanie/Brzezie/Czyżów/Suchoraba/Zagórze/Słomiróg do Krakowa

- Bodzanów <-> Kraków w cenie 100 zł (30 przejazdów) Bilet ważny na trasie: Bodzanów/Przebieczany/Wieliczka do Krakowa


ULGI

LP Uprawnieni

Dokument uprawniający do ulgi

SK-BUS
Osoby niepełnosprawne
1 Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji

Orzeczenie komisji lekarskiej + dowód tożsamości
37%
Zaświadczenia KRUS, ZUS + dowód tożsamości
Legitymacje emeryta wojskowego lub policyjnego ze wskazaniem poziomu niepełnosprawności + dowód tożsamości
Legitymacja osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności + dowód tożsamości
2 Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji
Dokument wymieniony w poz. 1 z inf. o niepełnosprawności z tytułu stanu narządu wzroku lub symbolem niepełnosprawności "04-O"
51%
3 Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką
Dokument wymieniony w poz. 1 (dla umiarkowanego stopnai niepełnosprawności lub II gr. Inw.) z inf. o niepełnosprawności z tytułu stanu narządu wzroku lub symbolem niepełnosprawności "04-O"
37%
4 Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (musi podróżować z osobą niesamodzielną)
dokumenty osoby niesamodzielnej z poz. 1
95%
5 Przewodnicy osób niewidomych (musi podróżować z osobą niewidomą)
dokumenty osoby niesamodzielnej z poz. 2
95%
Inwalidzi wojenni
6 Cywilna Niewidoma ofiara działań wojennych
Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
78%
7 Kombatant
Legitymacja kombatancka
37%
8 Inwalida wojenny
książka inwalidy wojennego lub wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej z wpisem o cześciowej niezdolności do pracy
37%
9 Inwalida wojenny I grupy lub osoba represjonowana
książka inwalidy wojennego lub wojskowego zawierająca inf. o zaliczeniu do I grupy inwal. lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub legitymacja osoby represjonowanej z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji
78%
10 Opiekun Inwalidy wojennego I grupy (podróżuje wraz z inwalidą)
dokument z poz. 9
95%
11 Weteran działań wojennych poza granicami państwa
legitymacja weterana poszkodowanego + legitymacja emeryta-rencisty
37%
Dzieci, Studenci, Doktoranci
12 Dzieci do 4 roku życia - bez miejsca siedzacego
Dokument potwierdzający wiek dziecka
100%
13 Dzieci do 4 roku życia - z miejscem siedzącym
Dokument potwierdzający wiek dziecka
78%
14 Dziecko powyżej 4 roku do rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Dokument potwierdzający wiek dziecka
37%
zaświadczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydane przez Dyrektora Szkoły Podstaw.
Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego
15 Dzieci niepełnosprawne uczeszczające do szkoły ( od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni) do 24 roku życia
Leg. przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego
78%
Leg. szkolna dla dziecka niepełnosprawnego
Leg. szkolna + Dokument z poz. 16
16 Dzieci niepełnosprawne nie uczeszczające do szkoły ( od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni) do 24 roku życia Leg. osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia
78%
Leg. osoby niepełnosprawnej
Orzeczenie komisji lekarskiej
17 Student niepełnosprawny ( od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni) do 26 roku zycia
legitymacja studencka + dokument potwierdzający niepełnosprawność
78%
18 Opiekun dziecka niepełnosprawnego ( od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni)
dokumenty dziecka z poz. 16 lub zaświadczenie wydane przez szkołę, szpital, przychodnię
78%